Τεχνική Υποστήριξη

Η πολυετής εμπειρία μας στο service Η/Υ , Laptop και στον ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής καθώς και ο σεβασμός μας σε αυτή μας καθιστά απαραίτητο και αξιόπιστο συνεργάτη σας.
Κάθε πρόβλημα, απορία ή ανάγκη δική σας αποτελεί για εμάς πρόκληση με μοναδικό σκοπό την επίλυση και φυσικά την ικανοποίηση σας.

Η Microboot παρέχει πληθώρα πακέτων υπηρεσιών ικανά να πραγματοποιήσουν κάθε σας ανάγκη και να επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων σε σταθερούς υπολογιστές, Laptop και tablet με ταχύτητα και αξιοπιστία .
- Eγκατάσταση windows / Eπαναφορά συστήματος
- Aφαίρεση ιών
- Aντικατάσταση εξαρτήματος υπολογιστή
- Eγκαταστάσεις προγραμμάτων
- Aντιμετώπιση υπερθέρμανσης Laptop και υπολογιστή γραφείου
- Εγκατάσταση Antivirus
- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Η/Υ ή Περιφερειακού εξοπλισμού
- Επισκευή βύσματος dc jack / usb jack( Laptop/tablet )
- Αλλαγή οθόνης Laptop
- Επισκευή μετά από πτώση υγρού
- Επίλυση προβλημάτων Software/Hardware

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.